LANDSCHAPPEN IN BEELD
"zomer in het voorland Stichtse brug"

  Velden met vele tientallen moeraswespenorchissen (Epipactus palustris) zijn met een netwerk van wortelstokken met elkaar verbonden.
Moeraswespenorchis
 contact: