LANDSCHAPPEN IN BEELD
"zomer Blaricummer en Tafelbergheide"

Waar vroeger zand werd afgegraven voor de aanleg van de oude weg naar Amsterdam, grazen nu de heideschapen.
 zandafgraving
 contact: