LANDSCHAPPEN IN BEELD
"voorjaar Blaricummer en Tafelbergheide"

  Opvallende is hoe paralel de boven- en onderkant van de windkanter lopen.
 windkanter
 contact: