LANDSCHAPPEN IN BEELD
"voorjaar Gooyergracht"

  de stam van een populier vol kevertjesvraat en rhizomorfen van de honingzwam ( Armillaria mellea ) .
 kevervraat
 contact: