LANDSCHAPPEN IN BEELD
"winter Groeve Oostermeent, waterparel"

  Januari 2016: drie zwerfkeien aan de rand van de plas.
 berkenbosje
 contact: