LANDSCHAPPEN IN BEELD
"najaar landgoed de Beek"

  De bundelmycena ( Mycena arcangeliana) leeft op bijna vergaan en vochtig hout.
 bundelmycena
 contact: