LANDSCHAPPEN IN BEELD

Gooise stuwwal
"Groeve Oostermeent - waterparel"

Waterparel

In het Waterplan 2010-2015 stelde de provincie Noord Holland maatregelen voor om de verdroging van grote natuurgebieden tegen te gaan. Er werden gelden vrijgemaakt voor de bescherming van 50 unieke kleinere stukjes waternatuur. Deze kleinere stukjes waternatuur met een bijzondere ecologische kwaliteit werden in het Waterplan beschreven als een Waterparel. In overleg met de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) werd besloten om de Groeve Oostermeent tussen de gemeenten Blaricum en Huizen tot een zogenoemde Waterparel om te toveren. Andere te ontwikkelen waterparels in deze regio zijn bijvoorbeeld de Laarder - en Hilversumse wasmeren.

Beheer

Het Gooisch Natuurreservaat (GNR) heeft sinds 1988 de Groeve Oostermeent in beheer. Eind 2012 is GNR begonnen met het grotendeels dempen van de uitwaterende sloten in en rondom de Groeve Oostermeent zodat gebiedseigen water beter wordt vast gehouden. Het grondwaterpeil zal hierdoor lokaal stijgen en sterker gaan wisselen naar gelang de seizoenen. Tegelijkertijd zijn door GNR een drietal grote poelen gegraven, waarin kwel- en regenwater zal blijven staan. De Groeve Oostermeent zal na overvloedige regenval veel langer nat blijven. Hierdoor zullen zeldzame planten zoals de hier voorkomende klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, grote wolfsklauw en de moeraswolfsklauw behouden blijven. In hoeverre biotoop en habitat door dit ingrijpen zal gaan veranderen in de toekomst moeten we afwachten.

zes jaar later

Na ongeveer drie jaar blijken de poelen en plassen geheel in het landschap te zijn opgenomen. En is het gebied veel natter geworden. Op een paar plekken zijn de sporen van de graafmachines nog wel herkenbaar in de vorm van langgerekte recht uitgestoken kuilen. Maar ook die zullen in de tijd begroeid raken door heide, varens en mos. Voor de Drentse heideschapen werd het soms iets lastiger om de Groeve Oostermeent met droge hoeven te begrazen. En de Schotse hooglanders begrazen het hoger en droger gelegen heischraal grasland wanneer de heide te drassig wordt. Van het zand dat werd uitgegraven om de poelen te maken werden twee flinke heuvels gemaakt die al geheel begroeid zijn met diverse planten en grassoorten. De heuvels onttrekken het verkeer op de Randweg enigszins aan het zicht. Vrijwilligers van GNR pakken de opslag van jonge berken aan. Zou daar geen aandacht aan worden besteed dan zal de Groeve Oostermeent op termijn veranderen in een berkenbos.


WINTER
bijgewerkt op: 15-02-2016
ZOMER
bijgewerkt op: 13-07-2016

VOORJAAR
bijgewerkt op: 28-04-2016
NAJAAR
bijgewerkt op: 19-11-2019
LANDSCHAPPEN IN BEELD - flora & fauna door de seizoenen heen
Optimale resolutie: 1024x768 ]:[ Klik op de afbeeldingen voor vergroting ]:[ naar: sitemap
Contact: ]:[ Copyright: Bernd S.