LANDSCHAPPEN IN BEELD

Gooise stuwwal
"de Kampen"
De huidige Gooise kust bestond tot in de vroege middeleeuwen uit een groot moerasgebied met diverse meren. De IJssel, de Vecht en de Eem mondden uit in het grootste meer dat het Aelmere werd genoemd. In de loop der jaren echter sloegen diverse stormrampen grote stukken veenland aan de rand van het Aelmere weg. In 1287 werden Holland en Friesland door de Sint-Luciavloed gescheiden waarna de Zuiderzee ontstond. Nadat de Zuiderzee een open verbinding met de Noordzee kreeg sloegen de moerassige delen voor de Gooise kust nog verder weg. Het voor een groot deel verdwijnen van deze moerassen bleek echter gunstig voor de waterafvoer via het riviertje de Eem. De verbeterde waterafvoer zorgde er voor dat het grondwaterpeil daalde. De aangrenzende gronden ten oosten en noorden van de Gooise stuwwal droogden voldoende in, zodat ze in gebruik konden worden genomen als hooilanden, de maatlanden of kampen. Door de getijden van de Zuiderzee kon er klei aanslibben op de maatlanden, maar bij storm kalfden er ook weer delen af. Om aan het afkalven van de grond een einde te maken kregen de Gooise plaatsen in 1633 vergunning een zomerkade aan te leggen. Behalve aan het afkalven van de grond, kwam door de aanleg van de kade ook een einde aan het overstromen van de maatlanden in de zomer. Het werd nu mogelijk om na het hooien, op de maatlanden het vee als naweide te laten grazen. Als natuur- en stiltegebied heeft de Kampen tegenwoordig zowel een agrarische functie als een belangrijke natuur- en landschapswaarde. Door de aanwezigheid van kwelwater afkomstig van de Gooise stuwwal en de overgang naar het Eemmeer komen in de Kampen veel verschillende waterminnende vogelsoorten voor.

WINTER
bijgewerkt op: 21-2-2010
ZOMER
bijgewerkt op: 10-9-2010

VOORJAAR
bijgewerkt op: 5-7-2010
NAJAAR
bijgewerkt op: 13-11-2010
LANDSCHAPPEN IN BEELD - flora & fauna door de seizoenen heen
Optimale resolutie: 1024x768 ]:[ Klik op de afbeeldingen voor vergroting ]:[ naar: sitemap
Contact: ]:[ Copyright: Bernd S.