LANDSCHAPPEN IN BEELD

Gooise stuwwal
"Landgoed de Beek"
De geschiedenis van Landgoed de Beek en het aangrenzende Oud Bussem loopt terug tot 1570. In 1570 schonken de besturen van Naarden en de Gooise dorpen het gehele landgoed Oud Bussem inclusief de Beek aan Paulus van Loo, de Baljuw van Gooiland. Het landgoed maakte vroeger, evenals Oud Bussem, deel uit van het Bosch van Bredius. Vooral de "beek" die door dit landschap stroomt, zorgde voor een hoge aantrekkingskracht van dit gebied.
Landgoed De Beek is tegenwoordig een mooi en relatief onbekend stukje bos dat al sinds 1948 in beheer is bij het Goois Natuurreservaat. Het gebied van 18 hectare bestaat uit een gemengd bos. Helder kwelwater van goede kwaliteit dat ter plekke uit de beekbodem kwelt vormt diverse waterpartijen.
Het landgoed had in de 17e en 18e eeuw een formele aanleg, gebaseerd op de Franse tuinarchitectuur met geometrische vormen, lanen en sterrenbossen. Een sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en die daardoor een ster vormen. Op het landgoed staan verschillende oude beuken en zomereiken. Ook is er typische stinsenflora te vinden, zoals bosanemoon, boshyacinten en sneeuwklokjes. Rododendrons zijn er in grote hoeveelheden aangeplant om de beslotenheid van de verschillende delen te benadrukken. Het gebied ligt net ten oosten van de A1 en wordt doorsneden door de Oud-Blaricummerweg die van Bussum naar Huizen loopt.

Zanderij

In het midden van de achttiende eeuw werd begonnen met zandafgravingen voor onder andere wegenaanleg en woningbouw in Amsterdam. Hiertoe werden zanderijsloten gegraven die aansloten op andere waterwegen. Bij de aanleg van de bostuin rondom huize De Beek werd gebruikgemaakt van deze zanderijsloten, maar ook van de natuurlijke overgang van hoog naar laag. Het kwelwater dat ter plekke uit de beekbodem kwelt heeft waarschijnlijk tot de naam van landgoed De Beek geleid. Omstreeks 1920 werd begonnen met het afgraven van zanderij Oud Bussem ter hoogte van het terrein waar de tegenwoordige kwekerij "de Beek" ligt. Het zand werd voor een groot deel gebruikt om het Brediuskwartier in Bussum bouwrijp te maken. Met een lorriebaan werd het zand naar de locatie vervoerd.

Reigerseiland

Het gewonnen zand werd ook gebruikt voor de fabricage van bakstenen. Met een bootje werd het zand afgevoerd naar de steenfabriek aan de Jan ter Gouwweg in Naarden. Om de boten te kunnen keren is een ronde vaart gemaakt waardoor er een eiland ontstond. Dit eiland, dat overigens niet toegankelijk is, heet het Reigerseiland. De Oud Blaricummerweg scheidt landgoed de Beek en het Reigerseiland. De beide woningen tussen de Beek en het Reigerseiland waren dienstwoningen behorend bij het landgoed. Ook hadden ze de functie van tolhuis voor de weg tussen Naarden en Bussum en de weg naar Blaricum en Huizen.

WINTER
bijgewerkt op: 21-2-2017
ZOMER
bijgewerkt op: 12-8-2017

VOORJAAR
bijgewerkt op: 7-04-2017
NAJAAR
bijgewerkt op: 4-11-2017
LANDSCHAPPEN IN BEELD - flora & fauna door de seizoenen heen
Optimale resolutie: 1024x768 ]:[ Klik op de afbeeldingen voor vergroting ]:[ naar: sitemap
Contact: ]:[ Copyright: Bernd S.